Free Speaking test cùng với thầy Jason Bednarz tại UEH – Cơ sở B

SPEAKING TEST tại Cơ sở B, tại sao không?Bạn sẽ được tham gia Speaking test với giảng viên người Mỹ, bài speaking test sẽ giúp bạn biết được năng lực sử dụng Anh ngữ của bản thân ở mức nào để có những hướng đi phù hợp trong việc nâng cao và phát triển năng lực Anh ngữ của bản thân sau này.
Bài kiểm tra nói sẽ tổ chức miễn phí tại UEH – cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, Q. 10). Trong 2 buổi:
• Buổi Sáng: 09h00 – 11h30, ngày 08/10/2019
• Buổi chiều: 13h00 – 15h00, ngày 10/10/2019
• Tại Phòng B.614