UEH | VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC (ILACS)

THÔNG TIN THANH TOÁN

✅ THÔNG TIN THANH TOÁN: Học phí, Lệ phí thi dành cho người học

  • Tên TK: Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học
  • Số TK: 0036 1000 1686 5002
  • Ngân hàng: Phương Đông (OCB) – CN Gia Định
  • Nội dung CK: Họ tên SV_Khóa học_MSSV

✅ THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN: Dành cho Doanh nghiệp

  • Tên đơn vị: Viện Ngôn Ngữ – Quốc Tế Học
  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Mã số thuế: 0302378687-010