Viện ILACS ký kết hợp tác cùng Hiệp hội Điện ảnh Việt Nam
Viện ILACS đào tạo chương trình CEO trong kỷ nguyên 4.0 cho Tập toàn VNPT
Viện ILACS kết hợp tổ chức các hoạt động học tập, giao lưu văn hóa giữa các Nhà lãnh đạo trẻ khu vực Đông Nam Á
Các khóa đào tạo cho Ngân hàng VCB do GS Ngô Viết Liêm, Đại học New South Wales phụ trách giảng dạy
Khóa đào tạo do Viện ILACS tổ chức cho cán bộ BHXH Việt Nam sang học tại Đại học Waikato, NZ
Viện ILACS tổ chức các khóa học về Ngoại ngữ, Kỹ năng tại Khách sạn REX Saigon