Viện ILACS và Đại học Western Sydney tổ chức khóa học kết hợp tham quan tại trụ sở chính UWS

Chương trình đào tạo CEO Hàn Quốc do Viện ILACS, Thời báo Việt – Hàn, Lãnh sự quán Hàn Quốc, UEH tổ chức cho các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam

Viện ILACS kết hợp cùng Indigo, do GS Francis L.Kaya – Chuyên gia về giải mã tâm thức của con người. Giảng dạy tại các Viện, Trường Đại học, Bệnh viện tại TP. HCM và các Tỉnh thành

Chương trình du học hè tại Hoa Kỳ do Viện ILACS và Đại Học Elmhurst tổ chức

Chương trình Dự bị Đại học NCUK – IFY ngay tại UEH. Do Viện ILACS liên kết cùng tổ chức Giáo dục quốc tế Origo đào tạo tại Việt Nam trong 09 tháng

Viện ILACS liên kết đào tạo cùng Đại học Waikato – NZ, TOP 1.1% các trường Đại học về Kinh tế và Quản trị kinh doanh tốt nhất trên Thế giới