Viện ILACS và Đại học Western Sydney tổ chức khóa học kết hợp tham quan tại trụ sở chính UWS
Chương trình đào tạo CEO Hàn Quốc do Viện ILACS, Thời báo Việt – Hàn, Lãnh sự quán Hàn Quốc, UEH tổ chức cho các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam
Viện ILACS kết hợp cùng Indigo, do GS Francis L.Kaya – Chuyên gia về giải mã tâm thức của con người. Giảng dạy tại các Viện, Trường Đại học, Bệnh viện tại TP. HCM và các Tỉnh thành
Chương trình du học hè tại Hoa Kỳ do Viện ILACS và Đại Học Elmhurst tổ chức