THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  • Thẩm định tài chính dự án là khâu quan trọng nhất và là cơ sở cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp cũng như quyết định cho vay hay không cho vay của ngân hàng.
  • Khoá học được thiết kế với phương pháp tiếp cận hệ thống kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp cho kết quả thẩm định chính xác hơn, cụ thể hơn và phản ánh đúng thực tế giá trị dự án.
  • Bài giảng được xây dựng dựa trên ISO của BIDV về thẩm định dự án và sổ tay tín dụng của các Ngân hàng lớn.

Buổi 1: Tổng quan về dự án đầu tư 1.1. Khái niệm và vai trò của dự án đầu tư 1.2. Chu trình dự án đầu tư 1.3. Phân loại dự án đầu tư 1.4. Nội dung dự án đầu tư Buổi 2: Dòng tiền của dự án đầu tư 2.1 Các quan điểm thẩm định dự án 2.2. Dòng tiền trong thẩm định tài chính dự án 2.3. Các bước dự toán dòng tiền Buổi 3: Phân tích rủi ro (risk analysis) 3.1. Hiện giá thuần (NPV) 3.2. Suất sinh lời nội tại (IRR) 3.3. Suất sinh lời nội tại hiệu chỉnh (MIRR) 3.4. Chỉ số khả năng sinh lời (PI) 3.5. Thời gian hoàn vốn không chiết khấu (PP) 3.6. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP) Buổi 4: Phân tích rủi ro 4.1. Phân độ nhạy 4.2. Phân tích kịch bản

Tháng 9 hoặc tháng 10 | Khóa học gồm 6 buổi.

Đối tượng: CẤP QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN (trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và tín dụng) 

  • Chuyên gia giảng dạy cấp cao của Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học, có hơn 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.
  • Với hơn 5000 giờ đào tạo các khóa tài chính chuyên sâu về tài chính trong chương trình đào tạo giám đốc tài chính chuyên nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn về ngân sách, chiến lược tài chính, chiến lược thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có doanh số từ 2000 tỷ – 8000 tỷ.