Tam giác vàng dịch vụ: Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và Bác sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TAM GIÁC VÀNG: “BÁC SĨ – BỆNH NHÂN – NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN”

Khóa đào tạo “Tam Giác Vàng Dịch Vụ: Bệnh nhân – Người nhà bệnh nhân – Bác sĩ” nhằm giúp mỗi y bác sĩ thấu hiểu bản thân, thấu hiểu đạo dịch vụ, nâng cao năng lực, trang bị tâm thế dịch vụ, quản trị hành vi giao tiếp mang đến cảm nghiệm sung sướng cho bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, nâng cao hiệu quả làm việc và trình độ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp cho chính mình, cùng bệnh viện tạo ra Kỳ Tích Mới.

I. Nâng cao hiệu quả

1. Cơ chế hành vi:

 • Phản xạ điều kiện cổ điển
 • Phản xạ Thưởng Phạt
 • Phản xạ Tập quán tập thể
 • Phản xạ bản năng

2. Quản lý hiệu quả

 • Định mệnh = Định chuẩn
 • Thần kinh liên tưởng
 • Tiếng chuông thức tỉnh
 • Hình mẫu
 • ISO, Six Sigma, 5S…

II. Véc tơ Năng lực& Năng lực hợp lực

1. Năng lực ASK & tầm quan trọng Thái độ, Y Đức của bác sĩ :

 • Kiến thức: 5% thành công
 • Kỹ năng : 20% thành công
 • Thái độ: 75% thành công
 • Vạn pháp duy tâm tạo
 • Thông minh cảm xúc EI
 • Ngoại di truyền (Epigenetics) – sinh học niềm tin(Biology of Belief)

2. Năng lực thực thi & tầm quan trọng thói quen

 • Năng lực từ ASK đến KASH và tầm quan trọng thói quen (Trăm hay không bằng tay quen)
 • Sức mạnh của lực quán tính
 • Dịch chuyển từ học kiến thức lên rèn thói quen
 • Năng lực đẳng cấp & thói quen cốt trụ
 • Nổi trội bên trong – nổi trội bên ngoài
 • Keystone habit – thói quen cốt trụ
 • Keystone Super Neurohighway – siêu cao tốc nơ ron cốt trụ
 • Mặc định tinh thầnNăng lực hợp lực – tinh thần đồng đội,
  Văn Hóa doanh nghiệp
 • Vec tơ năng lực: điểm đặt, định hướng, độ lớn
 • Vec tơ hợp lực( chọn người hợp không phải chọn người tài)
 • Dịch chuyển từ đoàn kết lên đồng tâm hợp lực
 • Dịch chuyển từ EGO – ECO

III. Đạo dịch vụ của y bác sĩ

1. Tại sao dịch vụ?

 • Cuộc đời là chuỗi dịch vụ
 • Vạn người bán, một vài người mua
 • Khủng hoảng thừa
 • Khách hàng là ông chủ
 • Thế giới phẳng
 • Ai là người trả lương?

2. Nền tảng nghề dịch vụ:

 • Khách hàng mua gì – Người bán hàng bán gì?
 • Tại sao khách hàng bỏ ta?
 • Khách hàng là nữ hoàng

3. Đạo liên kết: Tôi – đồng đội – xã hội (Win – Win – Win)

Đạo gắn kết: điều khiển – thiện cảm, điều hành – đồng hành

4. Định chuẩn người y bác sĩ:

 • Hiến tài – hái tiền
 • Hạnh phúc – phụng sự
 • Hưởng thụ – phục vụ
 • Cho – nhận, cho đời – trời cho
 • Biết ơn – Ban ơn

IV. Quản trị hành vi giao tiếp của y bác sĩ

1. Quản trị hành vi giao tiếp:

 • Quyền năng mềm – kỹ năng mềm
 • Lời từ (7%)
 • Giọng nói (38%)
 • Hình ảnh (55%)

2. Quản trị cảm xúc trong giao tiếp

3. 2 kỹ năng cơ bản – 2 từ cơ bản trong giao tiếp

4. Quản trị xung đột

 • Nguyên nhân xung đột
 • 5 bước giải quyết xung đột

V. Tâm thế giao tiếp chuyên nghiệp

1. Tâm thế?

 • Tâm trí
 • Tâm thể
 • Tâm thái

2. Tại sao Tâm thế?

 • Chết lâm sàng
 • Ấn tượng ban đầu: 3 giây, 3 phút (Vạn sự khởi đần nan)
 • Hiền tài – Thực tại – Tâm thế

3. Tâm thế cơ bản

 • Tâm thế vui vẻ – yoga cười
 • Tâm thế bình an
 • Tâm thế hạnh phúc phụng sự
 • Tâm thế mạnh mẽ

4. Kích hoạt Tâm thế

VI. Dịch chuyển đẳng cấp dịch vụ của y bác sĩ

1. Ngôi sao dịch vụ

 • Tiếp đón
 • Thấu hiểu
 • Tư vấn
 • Triển khai
 • Tiến tiếp

2. Bí quyết lắng nghe

 • Tầm quan trọng của lắng nghe
 • Ngôi sao tham dự trong lắng nghe: mắt nhìn – tai nghe – đầu gật – miệng nhắc – tay chép

3. Đức thí – Ứng dụng đạo Phật trong dịch vụ (có Đức mặc sức mà ăn)

 • Tâm thí
 • Thân thí
 • Nhan thí
 • Nhãn thí
 • Ngôn thí

Thực hiện huấn luyện theo phương pháp hiện đại và chuyên nghiệp
1/ Phương pháp huấn luyện:
– Học qua trải nghiệm: Học viên là trung tâm của mọi hoạt động huấn luyện. Hơn 60%
thời gian huấn luyện dành cho các bài tập nhóm, thảo luận nhóm, trò chơi kinh doanh, trao
đổi kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề cụ thể của học viên. Học viên thực hành, cùng
phân tích rút kinh nghiệm.
– Huấn luyện chính và các giảng viên hỗ trợ cùng tương tác để phát huy tối đa sự tham gia
của học viên. Các huấn luyện đều là chuyên gia trong lĩnh vực huấn luyện “Kỹ năng giảng
dạy cho người lớn”.
– Cùng chịu trách nhiệm trong quá trình học tập. Kết quả khoá học là sự nỗ lực tập thể của
bản thân học viên và của huấn luyện.

2/ Đánh giá sau huấn luyện:
– Đánh giá khóa học: Cuối khóa học có bài kiểm tra và phiếu đánh giá của học viên về
khóa học.
– Báo cáo cuối khóa học: Cuối chương trình ILACS tổng hợp một bản báo cáo đánh giá
tổng thể và đề xuất các phương án giúp đối tác có những chương trình hành động tiếp theo
để phát triển nguồn nhân lực.

Đối tượng: BÁC SĨ, Y TÁ TẠI CÁC BỆNH VIỆN
Địa điểm: