KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khóa học đưa ra những giải pháp tối ưu về nâng cao kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng dành cho nhân viên kỹ thuật trong ngành bưu chính viễn thông

  • Xây dựng các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến chuyên nghiệp trong khi tiếp xúc với khách hàng.
  • Vận dụng các quy luật tâm lý bán hàng và đánh giá tâm lý khách hàng
  • Nắm bắt tầm quan trọng của marketing dịch vụ và vấn đề chăm sóc khách hàng trong bối cảnh ngành viễn thông Việt Nam đang trên đà phát triển, đầy tính cạnh tranh
  • Quản trị khách hàng trong môi trường cạnh tranh
  • Phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm. Nội dung kiến thức được thiết kế theo hướng ngắn gọn, cô đọng và súc tích về những nội dung lý thuyết, tăng cường phần kỹ năng vận dụng thông qua các hoạt động của nhóm như thảo luận nhóm, các trò chơi tập thể, trải nghiệm, đóng vai… qua các tình huống sát với thực tế

Đối tượng: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Địa điểm:

Chuyên gia giảng dạy cấp cao của Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học, có hơn 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.
Với hơn 5000 giờ đào tạo các khóa kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn về ngân sách, chiến lược tài chính, chiến lược thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có doanh số từ 2000 tỷ – 8000 tỷ.