ĐÀO TẠO VĂN HÓA KINH DOANH DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VĂN HÓA KINH DOANH DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên:

 • Khái niệm, các yếu tố cấu thành và chức năng của văn hóa;
 • Phân tích được khái niệm, đặc trưng của văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Làm sáng tỏ các nhân tố tác động và các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh;
 • Phân tích được lợi ích của văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Khái niệm văn hóa
 • Các yếu tố cấu thành văn hóa
 • Chức năng và vai trò của văn hóa
 • Khái niệm văn hóa kinh doanh
 • Các đặc trưng của văn hoá kinh doanh
 • Các nhân tố tác động đến văn hoá kinh doanh
 • Vai trò của văn hoá kinh doanh
 • Văn hoá kinh doanh là phương thức phát triển sản xuất kinh doanh bền vững
 • Văn hóa kinh doanh là nguồn lực phát triển kinh doanh
 • Văn hoá kinh doanh là điều kiện đẩy mạnh kinh doanh quốc tế

• 2 ngày (2 buổi/ngày, 3 tiếng/buổi)
• Số lượng: 40 – 60 học viên/1 lớp

 • Đối tượng: Cán bộ nhân viên tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hợp tác xã, Tổ hợp tác
 • Địa điểm:
 • Chuyên gia giảng dạy cấp cao của Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học, có hơn 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.
 • Với hơn 5000 giờ đào tạo các khóa văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp. Kinh nghiệm về phân tích kỹ năng văn hóa trong kinh doanh tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.