ĐỂ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ IELTS, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

VIỆN NGÔN NGỮ – QUỐC TẾ HỌC (ILACS)

UEH – Cơ sở E | Tầng 4 – 54 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TPHCM

Email: ilacs@ueh.edu.vn | Facebook: www.fb.com/ueh.ilacs

HOTLINE: 0932 922 654 | 0906 233 447 hoặc ĐIỆN THOẠI: 028 3911 0288