LEADERSHIP

NCS. Phan Như Minh

Dean of ILACS

NCS. Thái Thị Thu Giang

General Director

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

Mr. Jason Bednarz

Academic Program Director

ThS. Nguyễn T. Trung Thu

Foreign Language Progam Manager

Dương Lê Ngọc Thy

HR Manager

Thanh – Thảo Ngô

Program Manager

mAIN LECTURER

Mr. Nam Trung

Ms. Claire Lee

Mr. Hoang Anh

Ms. Hang

Mr. Adam

Mr. Bill

Mr. Roger

Ms. Uyen

Mr. Khanh Tran

Mr. Duy Le

Ms. Dao Huynh

Mr. Kevin

training program department

Nguyễn Trúc Phương

Business Development Administrator

ThS. Đặng Hoàng Anh Đức

Program Executive

Trần Thế Bình

Corporate Relations Executive

Emmy Tran

Training Program Officer

Trần Ngọc Phương Linh

Training Program Officer

MARKETING - COMMUNICATION

Huỳnh Duy Hải

T: 0944411110

E: Haihd@ueh.edu.vn

HUMAN RESOURCE TEAM

Võ Đức Duy

Academic Assistant

Trương Thị Thùy Trang

Accountant