VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGE AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

TOEIC CẤP TỐC TRONG 3 TUẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGÔN NGỮ – QUỐC TẾ HỌC (ILACS)

Với các ƯU ĐIỂM ĐẶC BIỆT:

  • Đăng ký giữ trước chỗ thi TOEIC_Quốc tế
  • Bám sát đề thi thực tế từ IIG
  • Giảng viên dày kinh nghiệm trong việc luyện thi
  • Giá ưu đãi cho sinh viên
  • Tối ưu trong việc quản lý thời gian làm bài
  • Nhận biết/Làm quen đề thi theo định dạng đề mới nhất

Lớp Toeic cấp tốc: học 3 tuần, 3h/buổi (học tối thứ 2-4-6, từ 18:00-21:00).
Dự kiến Khai giảng: 04/11/2019
Ngày dự kiến thi: 23/11/2019

ĐĂNG KÝ NGAY
UEH - ILACS
ILACS
Hotline: 0932 922 654
Văn phòng ILACS | UEH – Cơ sở E – Lầu 4 (54 Nguyễn Văn Thủ, Q. 1)
Email: ilacs@ueh.edu.vn | Website: www.ilacs.ueh.edu.vn