VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) chính thức là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) chính thức là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Sáng Thứ Bảy vừa qua (ngày 16 tháng 03 năm 2019), tại Khách sạn REX Hotel Saigon đã diễn ra Lễ Kết nạp thành viên mới của Hiệp Hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cho gần 20 Doanh nghiệp đang hoạt động tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Tham gia buổi Kết nạp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS), Ông NCS. Phan Như Minh, người đại diện ILACS đến nhận Chứng nhận Kết nạp, Ông đã có đôi lời chia sẻ cảm nghĩ về vinh dự này và giới thiệu đôi nét về Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS).

Buổi Lễ Kết nạp đã diễn ra thành công, mọi người trong tâm thế hân hoan chào đón thành viên mới, cùng chia sẻ những hoài bão trong công cuộc phát triển và xây dựng nền kinh tế nước nhà trong cách mạnh 4.0, đặt tiền đề kết nối giá trị cho nhau trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Ông. NCS. Phan Như Minh, Viện trưởng – Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS)

Ông. NCS. Phan Như Minh đang trò chuyện cùng các đối tác

Bà. NCS. Thái Thị Thu Giang, Giám Đốc Điều Hành – Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS)

Ông. NCS. Phan Như Minh, Viện trưởng – Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) nhận Chứng Nhận Thành viên Chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Ông. NCS. Phan Như Minh – Viện trưởng Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) có đôi lời phát biểu

Cuối buổi Lễ, mọi người chụp ảnh lưu niệm