VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Khải giảng khóa EMI

Khải giảng khóa EMI

Sáng nay, ngày 23/12/2016 khóa học Phương pháp giảng dạy đại học bằng tiếng AnhEnglish as a Medium of Instruction (EMI) dành cho các giảng viên trường Đại học đã được khai giảng tại phòng A306 – trường Đại Học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh. Khóa học do Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) kết hợp với Phòng tổ chức – hành chính trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cùng đối tác Cambridge English tổ chức.

Đây là khóa khai giảng lần thứ 2, thông qua khóa học EMI, ILACS hy vọng sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy của các giảng viên tại các trường đại học, từ đó giúp đào tạo ra nguồn nhân lực có năng lực cao cho đất nước.