VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

KẾT QUẢ THI B1 NGÀY 24/09/2017

 

diem-thi-b1-01