TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC

Chương trình đào tạo “Giao tiếp đa văn hoá trong môi trường kinh doanh” dành cho các nhà quản lý trẻ đa quốc gia

Chương trình đào tạo “Giao tiếp đa văn hoá trong môi trường kinh doanh” dành cho các nhà quản lý trẻ đa quốc gia

Ngày 18 tháng 2 năm 2020, Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) nhận lời mời từ công ty đa quốc gia HM.Clause, một đối tác mới của ILACS với nhu cầu tìm hiểu thị trường kinh doanh, văn hóa của Việt Nam.

Học viên chủ yếu là những quản lý trẻ từ nhiều quốc gia (Ấn Độ, Thái Lan, etc.,) vừa đến Việt Nam và có nhu cầu tìm hiểu về con người, văn hóa, bản sắc của người Việt Nam.

Vì vậy, Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) đã tổ chức khóa đào tạo “Giao tiếp đa văn hoá trong môi trường kinh doanh”.

Giảng viên chương trình, Tiến Sĩ James Lawrence Weisman, đã làm việc tại Việt Nam nhiều năm. Giảng viên đã cung cấp cho người học nhiều kiến thức bổ ích như:
– Áp dụng phương pháp Đa chiều văn hoá Hofstede khi làm việc tại công ty đa quốc gia.
– Những kinh nghiêm trong giao tiếp của Tiến Sĩ James Lawrence Weisman khi làm việc tại Việt Nam.

Cuối chương trình học viên đã được học & phát triển kỹ năng biết lắng nghe để không chỉ nghe thấy từ ngữ mà còn nắm bắt được ý nghĩa thực sự người đối diện muốn nói.

Hơn nữa, Nâng cao hiệu quả hơn và nâng cao khả năng giao tiếp, tránh được mâu thuẫn hay hiểu lầm & tôn trọng sự khác biệt không chỉ là tôn trọng nền văn hóa khác mà cả sự tôn trọng cá nhân. Và Cách thức áp dụng phương thức Hofstede vào các tình huống giao tiếp thực tiễn tại Việt Nam.

Đưới đây là phản hồi tích cực  từ đối tác mà ILACS đã nhận được:


Dưới đây là một số hình ảnh tại lớp học: