VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Chương trình ILACS Mock IELTS Test cho học sinh Trường THPT Marie Curie

Chương trình ILACS Mock IELTS Test cho học sinh Trường THPT Marie Curie

Hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 03 năm 2019. Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) đã tổ chức buổi thi thử IELTS cho các em học sinh Trường THPT Marie Curie ngay tại cơ sở E – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Buổi thi thử IETLS được diễn ra trong 2 buổi sáng và chiều cùng ngay, có gần 50 em học sinh tham dự chia đều thành 4 đợt thi với sự kiểm soát gắt gao của giám thị coi thi, mang lại cảm giác tựa như mỗi buổi thi thật để các em trải nghiệm.

Buổi thi thử IELTS sử dụng bộ đề sát với bộ đề thi thực tế, được tra cứu và kiểm duyệt bởi Bộ phận học thuật từ Đại học Waikato, New Zealand.

Các em đã hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình. Hiện tại, Bộ phận học thuật đã hoàn tất hồ sơ chấm điểm và chuẩn bị công tác trả kết quả cho các em trong thời gian sớm nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi thi thử IELTS: