VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Nội quy học tập

N

Để chất lượng các khóa học đạt được hiệu quả cao nhất, Bộ phận học thuật và quản lý chất lượng – Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học yêu cầu các học viên phải chấp hành nội quy lớp học khi tham gia các khóa học như sau:

1. Quy định chung:

 • Đi học đầy đủ và đúng giờ (không đi muộn quá 15 phút);
 • Nghỉ học phải xin phép;
 • Nếu nghỉ học từ 4 buổi trở lên không lý do, học viên không được quyền tham dự tiếp khóa học;
 • Học viên trong lớp sẽ bầu ra 1 lớp trưởng quản lý lớp và các thông tin liên lạc giữa giảng viên, ILACS và học viên;
 • Học vụ quản lý lớp thiết lập 1 kênh thông tin liên lạc chung thông qua Google Drive hoặc Facebook Group để giảng viên và học viên chia sẻ tài liệu, trao đổi học tập.

2. Quy định lớp học:

 • Khi đi học cần mang đầy đủ tài liệu học và hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà;
 • Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra trên lớp;
 • Kết quả bài kiểm tra sẽ được thông báo sau một tuần (kể từ ngày làm bài kiểm tra). Phiếu báo điểm sẽ được gửi vào địa chỉ email học viên đã cung cấp.

3. Hành vi học đường:

 • Tôn trọng giáo viên và học viên cùng lớp (không dùng từ lóng hoặc nói tục trong lớp, bất kể bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, không hút thuốc hay ăn vặt trong lớp);
 • Không sử dụng điện thoại di động trong lớp học (trong trường hợp có việc gấp phải ra khỏi khu vực lớp học khi nghe điện thoại);
 • Không mang theo các vật nguy hiểm, dễ cháy nổ vào lớp học. Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung và ảnh hưởng đến các học viên khác hoặc gây tổn hại đến tài sản, uy tín của ILACS.

Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (ILACS) luôn đề cao và trân trọng sự đóng góp ý kiến của học viên và giáo viên. Mọi đóng góp ý kiến, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng – email: cskh.ilacs@ueh.edu.vn

Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ ILACS: 0909 277 829