VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGE AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Liên hệ


Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học

Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM

Điện thoại:  +84 (28) 3911 0288

Hotline: +84 (9) 0927 7829

Email: ilacs@ueh.edu.vn


Kết quả hình ảnh cho facebook icon    Kết quả hình ảnh cho group facebook icon     Kết quả hình ảnh cho google plus icon