TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC

Liên hệ


Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học

Văn phòng tại Cơ sở B1, tầng 11, Phòng B.11-04 – 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh<br>

Điện thoại:  +84 (28) 3911 0288

Hotline: +84 (9) 0927 7829

Email: ilacs@ueh.edu.vn


Kết quả hình ảnh cho facebook icon    Kết quả hình ảnh cho group facebook icon     Kết quả hình ảnh cho google plus icon