VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGE AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

LỘ TRÌNH IELTS ĐẠT TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN THẲNG VÀO UEH

ĐỂ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ IELTS, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

VIỆN NGÔN NGỮ – QUỐC TẾ HỌC (ILACS)

UEH – Cơ sở E | Tầng 4 – 54 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TPHCM

Email: ilacs@ueh.edu.vn | Facebook: www.fb.com/ueh.ilacs

HOTLINE: 0932 922 654 | 0906 233 447 hoặc ĐIỆN THOẠI: 028 3911 0288