VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Giảng viên Việt Nam

 

 

GIẢNG VIÊN VIỆT NAM                                                                                                    
 

TT

Giảng viên

Bằng cấp, Chứng chỉ

Nước đào tạo

Kinh nghiệm

giảng dạy

1

Hà Thanh Bích Loan

M.A in TESOL

VN

16 năm

2

Võ Đoàn Thơ

M.A in TESOL

Victoria (Úc)

10 năm

3

Dương Thị Thúy Quyên

M.A in TESOL

VN

23 năm

4

Phan Xuân Thảo

M.A in TESOL

VN

24 năm

5

Bùi Thị Thu Trang

M.A in Applied Linguistics

La Trobe (Úc)

11 năm

6

Nguyễn Phú Quỳnh Như

M.A in TESOL

Curtin (Úc)

7 năm

7

Lương Hoàng Thành

M.A in TESOL

Curtin (Úc)

7 năm

8

Hồ Đình Phương Khanh

M.A

in TESOL

Curtin (Úc)

7 năm

9

Nguyễn Thị Diệu Chi

M.A

in TESOL

Victoria (Úc)

24 năm

10

Nguyễn Thị Tuyết Minh

MA in TESOL

Victoria (Úc)

11 năm

11

Lê Thùy Giang

MA in TESOL

Curtin (Úc)

7 năm