VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Giảng viên nước ngoài

 

 

ILACS luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo, chính vì vậy, chúng tôi đề ra quy trình tuyển chọn giảng viên khắt khe, nhằm mang đến chất lượng tốt nhất cho học viên tại ILACS.

Đội ngũ giảng viên Việt Nam và giảng viên nước ngoài (Anh, Úc, Mỹ, Canada…). Giảng viên tại ILACS có trình độ chuyên môn cao, tận tâm, yêu nghề và giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy tại các tổ chức giáo dục lớn và uy tín.

GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI                                                                        

RICHARD A. HASLAM
Quốc tịch: Mỹ
Chứng chỉ TESL
120 giờ dạy tiếng Anh.
Kinh nghiệm giảng dạy
British Council Vietnam, Ho Chi Minh City
For Future English Language School, Ho Chi Minh City
Inter-Continental Language Center, Ho Chi Minh City
VERNON FENTON
Quốc tịch: Úc
Chứng chỉ TESOL
Monash University Melbourne
Kinh nghiệm giảng dạy
British Council Vietnam, Ho Chi Minh City
Super youth language center, Ho Chi Minh City
Various secondary schools (A.M.A.) Ho Chi Minh City
Viet-Uc language school, Ho Chi Minh City
GREGORY HARRIS
Quốc tịch: Anh
Chứng chỉ TESOL
Trinity College London
Kinh nghiệm giảng dạy
British Council Vietnam, Ho Chi Minh City
IES Learning Center, Ho Chi Minh City
LUCAS WELLS
Quốc tịch: Anh
Chứng chỉ TESOL
Windsor Schools, Windsor, UK
Kinh nghiệm giảng dạy
British Council Vietnam, Ho Chi Minh City
United Training Academy, Ho Chi Minh City
Apollo Education and Training ( I.H Affiliate), Ho Chi Minh City
Australian University Studies Program, Ho Chi Minh City
ROBERT ACKLEY
Quốc tịch: Mỹ
Chứng chỉ CELTA
120 Hours ITTT TEFL Certification
Teflonline.net
Kinh nghiệm giảng dạy
British Council Vietnam, Ho Chi Minh City
ILA Vietnam, Ho Chi Minh City
HansollVina, Binh Duong province
POLY International , Ho Chi Minh City
DANNY B. HOOPER
Quốc tịch: Mỹ
Chứng chỉ TEFL
Southern Connecticut State University
Kinh nghiệm giảng dạy
British Council Vietnam, Ho Chi Minh City
STEPHANIE BRIAN
Quốc tịch: Mỹ
Chứng chỉ PGCE – United Kingdom
Kinh nghiệm giảng dạy
British Council Vietnam, Ho Chi Minh City
CHAD HODGSON
Quốc tịch: Canada
Chứng chỉ TESOL và TESL – Canada
Kinh nghiệm giảng dạy
British Council Vietnam, Ho Chi Minh City