VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

DU HỌC HÈ TẠI NEW ZEALAND

 

ilacs-waikto-logo-02
header-waikato-01

Chương trình học tiếng Anh bán thời gian trong 2 tuần với chương trình trao đổi sinh viên và các hoạt động ngoại khóa.

bang-1
hinh-1
bang-2
hinh-2
bang-3
Giá: 118.000.000đ/người

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Phone: 0903 618 024 | Email: ilacs@ueh.edu.vn

Hotline: 0934 050 898 | 0908 890 438 | 0123 800 5548

Email: ilacs@ueh.edu.vn

Website: www.ilacs.ueh.edu.vn