VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

EMI

Khóa học Phương Pháp Giảng Dạy Đại Học Bằng Tiếng Anh

Với chủ trương toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, không ngừng cải cách, quốc tế hóa các chương trình đào tạo Đại học tại Việt Nam, cùng mục đích xây dựng và bảo đảm đội ngũ giảng viên chất lượng, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng giảng dạy các chương trình hợp tác quốc tế bằng tiếng Anh, Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học kết hợp với đối tác Cambridge English tổ chức đào tạo “Phương pháp giảng dạy Đại học bằng Tiếng Anh”

CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM 2 NỘI DUNG ĐÀO TẠO: LANGUAGE FOR TEACHING (PRE-EMI) và ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI)

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ LANGUAGE FOR TEACHING (PRE-EMI)

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

Do Cambridge English thiết kế bao gồm 4 học phần:

▶ Ngôn ngữ trong giảng dạy;
▶ Ngôn ngữ trong hội thảo;
▶ Ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động nhóm và thực hành;
▶ Ngôn ngữ sử dụng trong trợ giảng và giám sát.

Chứng chỉ “Language for Teaching” do Cambridge English (UK) cấp

2. GIẢNG VIÊN:

▶ Giảng viên, chuyên gia nước ngoài có bằng cấp Thạc sỹ, Tiến sỹ, có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm tại các trường Đại học trên thế giới, được Cambridge English kiểm định và đào tạo.
▶ Giảng viên dự kiến:  MA. Ernest Jolidon

3. THỜI GIAN HỌC

▶ Khóa học bao gồm 120 giờ học online và 48 giờ học trên lớp. Giờ học trên lớp:  12 tuần, tuần 2 buổi (4 giờ)
▶ Tổng thời gian khóa học:  Vui lòng liên hệ văn phòng Viện để biết thêm thông tin.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Đạt tối thiểu trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ A1 theo khung chuẩn chung Châu Âu (CEFR) hoặc TOEIC 400 trở lên, có nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh và khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh để có thể tham gia khóa học EMI trong tương lai.

5. HỌC PHÍ:

Khóa học đào tạo chứng chỉ Pre – EMI:  350 USD/học viên/khóa

 

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI)

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

Do Cambridge English thiết kế bao gồm 8 học phần:

  1. Ngôn ngữ trong giảng dạy;
  2. Ngôn ngữ trong hội thảo;
  3. Ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động nhóm và thực hành;
  4. Ngôn ngữ sử dụng trong trợ giảng và giám sát;
  5. Ngôn ngữ sử dụng trong môi trường Đại học, trong các khóa và trong đời sống sinh viên;
  6. Ngôn ngữ trong việc dạy trực tuyến;
  7. Ngôn ngữ trong bài kiểm tra và đánh giá nhận xét;
  8. Ngôn ngữ trong trong phát triển chuyên ngành.

Chứng chỉ “English as a Medium of Instruction (EMI)” do Cambridge English (UK) cấp

2. GIẢNG VIÊN:

▶ Giảng viên là chuyên gia nước ngoài có bằng cấp Thạc sĩ, Tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại học trên thế giới, được Cambridge English tuyển dụng và đào tạo.
▶ Giảng viên dự kiến:  Dr. Mike Turner

3. THỜI GIAN HỌC

▶ Khóa học bao gồm 40 giờ học online và 24 giờ học trên lớp. Giờ học trên lớp:  8 tuần, tuần 1 buổi (3 giờ)
▶ Tổng thời gian khóa học:  3 tháng

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Đạt tối thiểu trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo khung chuẩn chung Châu Âu (CEFR) hoặc IELTS 5.5 trở lên, có nhu cầu nâng cao khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.

5. HỌC PHÍ:

Khóa học đào tạo chứng chỉ EMI:  280 USD/học viên/khóa

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN:

Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học

Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM

Điện thoại:  +84 (28) 3911 0288

Hotline: +84 (9) 0927 7829

Email: ilacs@ueh.edu.vn


Kết quả hình ảnh cho facebook icon    Kết quả hình ảnh cho group facebook icon     Kết quả hình ảnh cho google plus icon