VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

[ ĐẶC BIỆT ] XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRONG TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRONG TRUYỀN THÔNG Trong bối [...]

Read More

[ ĐẶC BIỆT ] CEO TRONG KỶ NGUYÊN 4.0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT CEO TRONG KỶ NGUYÊN 4.0 MỤC TIÊU KHÓA HỌC [...]

Read More

VĂN HÓA KINH DOANH DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HÓA KINH DOANH DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ [...]

Read More

XÂY DỰNG VĂN HÓA BỆNH VIỆN VĂN MINH VÀ HIỆN ĐẠI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XÂY DỰNG VĂN HÓA BỆNH VIỆN VĂN MINH VÀ HIỆN ĐẠI [...]

Read More

THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỤC TIÊU KHÓA [...]

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI THẢO VỚI CHUYÊN ĐỀ TRONG NHIỀU LĨNH VỰC HẤP DẪN TẠI SINGAPORE

CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI THẢO VỚI CHUYÊN ĐỀ TRONG NHIỀU LĨNH VỰC HẤP DẪN [...]

Read More

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ ĐÓN KHÁCH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ ĐÓN KHÁCH MỤC TIÊU KHÓA HỌC [...]

Read More

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU [...]

Read More

Tam giác vàng dịch vụ: Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và Bác sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TAM GIÁC VÀNG: "BÁC SĨ - BỆNH NHÂN - NGƯỜI NHÀ [...]

Read More

GẮN KẾT, TẠO ĐỘNG LỰC VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BÁN HÀNG, KỸ NĂNG QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN KẾT, TẠO ĐỘNG LỰC VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BÁN [...]

Read More