VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Cơ Cấu Nhân Sự

LEADERSHIP

thay-Minh

NCS. Phan Như Minh

Dean of ILACS

Giang

NCS. Thái Thị Thu Giang

General Director

Jason

Mr. Jason Bednarz

Academic Program Director

Thu

ThS. Nguyễn T. Trung Thu

Development Business and Marketing Manager

Thy

Dương Lê Ngọc Thy

Human Resource Manager

SALES AND MARKETING TEAM

tuan-avatar

Nguyễn Thanh Tuấn

Senior Marketing & Graphic Art Executive

Vy-2

Lê Nguyễn Tường Vy

Business Development Executive

Hai

Huỳnh Duy Hải

Business Development Executive

HUMAN RESOURCE TEAM

Phuong

Nguyễn Trúc Phương

Admin Officer

unknown

Trương Cẩm Tú

Academic Staff

Quynh

Nguyễn T. Thục Quỳnh

Accountant Staff