TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC

Cơ Cấu Nhân Sự

LEADERSHIP

NCS. Phan Như Minh

Dean of ILACS

NCS. Thái Thị Thu Giang

General Director

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

Mr. Jason Bednarz

Academic Program Director

ThS. Nguyễn T. Trung Thu

Marketing and Business Development Manager

Dương Lê Ngọc Thy

Human Resource Manager

Thanh – Thảo Ngô

Business Development Manager

SALES AND MARKETING TEAM

Nguyễn Trúc Phương

Sales Admin

Trần Thanh Thiên Sinh

Staff

RECRUITMENT TEAM

Trần Thế Bình

Corporate Relations Executive

Trần Hữu Thọ

Corporate Relations Executive

HUMAN RESOURCE TEAM

Võ Đức Duy

Academic Assistant

Trương Thị Thùy Trang

Accountant Executive