VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Chính sách học viên

Chính sách Học viên và Các điều kiện học tập tại ILACS


I. Quy định chung:

  1. Vui lòng đọc kỹ bản chính sách nhập học của học viên trước khi đăng ký khóa học của bạn. Chính sách này nhằm hỗ trợ quá trình học tập của bạn tại ILACS.
  2. Chính sách này sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Học viên sẽ được thông báo nếu có bất cứ thay đổi nào về chính sách này trong quá trình học.
  3. Quy mô lớp học: Tối đa 22 học viên trong một lớp học.
  4. Đăng ký trễ hạn vẫn sẽ được chấp nhận trong vòng 12 giờ học đầu tiên của mỗi khóa học.

II. Quy định về kiểm tra xếp lớp và thời hạn hiệu lực của kết quả bài kiểm tra:

  1. Kết quả của bài kiểm tra xếp lớp sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng.
  2. Kết quả cuối khóa học sẽ có giá trị trong 6 tháng.
  3. Học viên sẽ không cần làm lại bài kiểm tra xếp lớp trừ khi có sự yêu cầu của Giám đốc học thuật.

III. Thanh toán học phí:

  1. Học viên phải thanh toán toàn bộ học phí trước khi khóa học bắt đầu, học phí sẽ không được hoàn lại.
  2. Bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào phải được thực hiện bằng văn bản và được chấp thuận bởi Viện trưởng của ILACS.
  3. Sinh viên không được hoàn trả lại tiền học phí trong trường hợp sinh viên nghỉ học giữa chừng hoặc chuyển qua khóa học khác dù được viện ILACS đồng ý chuyển lớp
  4. Chuyển ca học: Khi khóa học đã bắt đầu, việc chuyển ca học chỉ được chấp nhận nếu lớp mới vẫn còn chỗ trống. Học viên sẽ đóng 100.000 đồng cho mỗi lần chuyển ca.

IV. Thay đổi cấp độ:

  1. Giáo viên sẽ đánh giá cấp độ của học viên trong tuần đầu tiên của khóa học. Học viên có thể được chuyển sang lớp có trình độ thấp hơn hoặc cao hơn trong hai tuần đầu của khóa học nếu được Giáo viên đề nghị. Bất cứ thay đổi nào về các lớp học phải được sự chấp thuận của Giám đốc Học thuật.
  2. Học viên có thể xin thay đổi cấp độ trong tuần đầu tiên của khóa học bằng cách liên hệ với các tư vấn viên của ILACS để yêu cầu đổi cấp độ.

V. Hoàn thành khóa học:

  1. Chuyên cần/ Tham dự khóa học: Học viên cần tham dự ít nhất 70% thời gian học để được xem là hoàn thành khóa học. Các trường hợp ngoại lệ có thể được xem xét. Tất cả trường hợp ngoại lệ phải được Giám đốc Học thuật phê duyệt.
  2. Thi cuối khóa: Để hoàn thành khóa học, học viên cần đạt được điểm 60% hoặc cao hơn trong bài thi cuối khóa. Tất cả kết quả thi cuối khóa sẽ được xác nhận bởi Giám đốc Học thuật.
  3. Học viên không hoàn thành khóa học phải đóng tiền học lại khóa học đó.

VI. Các hoạt động hỗ trợ khác tại ILACS:

  1. Thư viện và phòng tự học (Student Resource Centre): Học viên có thể sử dụng miễn phí Thư viện và phòng tự học trong suốt thời gian Thư viện hoạt động.
  2. Câu lạc bộ hoặc Hội thảo: Học viên có thể tham gia miễn phí các hoạt động của câu lạc bộ và các sự kiện tại ILACS.

Chú ý: Chính sách học viên có thời hạn Áp dụng đến hết năm 2018


Thông tin liên hệ:
+ Hotline: 0909 277 829; Tel: 028 3911 0288
+ Địa chỉ: UEH-Cs.E, Tầng 4, 54 Nguyễn Văn Thủ, P. Dakao, Q. 1, Tp. HCM
+ Website: www.ilacs.ueh.edu.vn

 icon-facebook   Kết quả hình ảnh cho messenger icon png